Geschiedenis

Le Paradis door de eeuwen heen


1740    
De Zachariaspolder wordt ingepolderd.
1798    
"Le Paradis" is eigendom van mevrouw Elisabeth Maria Schorer, weduwe van de heer Paspoort. Het hof werd gepacht door de heer Clais Dierx.
1805    
"Le Paradis" wordt verkocht door mevrouw Sara Cornelia Schorer, dochter van Elisabeth Schorer (Paspoort), aan de heer Louis Van Den Hecke uit Gent. Pachter is nog steeds de heer Clais Dierx.
1812    
De heer Van Den Hecke verpacht de boerderij aan de heer Calon.
1835    
Eigenaar in deze periode is de heer Jacobus Josephus Van Den Hecke, zoon van Louis. Pachter is nog steeds de heer Calon.
1882    
Nu is er sprake van een nieuwe eigenaar; Baron Victor De Neve Van Den Hecke uit Zomergem. Deze is gehuwd met een dochter van Jacobus. De Baron verpacht het hof aan de heer Charles Calon-Michielsen.

1883    
Eigenaar van "Le Paradis" is Douarière Van Den Hecke, weduwe van Baron De Neve.

1884    
Nu is de eigenaar baron Alfred De Neve De Rode. Op 18 maart doet de heer Calon afstand    van de pacht. De pacht wordt overgedragen aan de heer Johannes Josephus Haverbeke.


Gedurende de eerste wereldoorlog (1914-1918) is het eigendom overgegaan naar de familie Caloen uit Brugge.

In 1919 is "Le Paradis" gekocht door mijn grootvader, de heer Marcel Felix Joseph August Marie Van der Stallen, wonende te Sint-Niklaas, verblijvende te Koewacht.
De oppervlakte van "Le Paradis" bedroeg toen 69ha, 30 are, 96 ca.
Tot heden is het hof nog steeds in het bezit van de familie Van der Stallen / De Koninck